Welkom bij Anky Theelen Advies

Anky Theelen Advies is deskundig op het gebied van ergonomie, in het bijzonder met betrekking tot beeldschermwerk en fysieke belasting. Daarnaast adviseert Anky Theelen Advies over het arbobeleid (o.a. de Risico-Inventarisatie & Evaluatie) en verzuimbeleid (o.a. training leidinggevenden en arboverpleegkundige verzuimbegeleiding) binnen organisaties.