Welkom bij Anky Theelen Advies

Anky Theelen is deskundig op het gebied van gezondheid in relatie tot de arbeid.

Mijn specialisme ligt in vragenlijstonderzoek (medewerkersonderzoek) en preventief medische onderzoeken (PMO en vitaliteitscan). Daarnaast ben ik ergonoom en  voer ik onderzoeken uit  met betrekking tot beeldschermwerk en fysieke belasting.
Anky Theelen Advies adviseert over psychosociale arbeidsbelasting, het arbobeleid (o.a. de Risico-Inventarisatie & Evaluatie) en verzuimbeleid binnen organisaties en geeft trainingen of coachingstrajecten op gebied van arbo(beleid), verzuim, stress en communicatie.

Sinds 2021 ben ik Arbeids- & Organisatie deskundige (certificaatnr A&O-63380) en toets in de RI&E de psychosociale arbeidsbelasting. Ik heb verschillende organisaties al kunnen ondersteunen om Veiligheids- en gezondheidsgedrag te implementeren. Daarnaast voer ik voor organisaties in allerlei branches medewerkersonderzoeken en verdiepend onderzoek psychosociale arbeidsbelasting uit, waarbij ik op teamniveau een analyse maak van de energiebronnen, de aanwezigheid van de 3 psychologische basisbehoeften die leiden tot intrinsieke motivatie en de stressoren. Dit kan zelfs al voor teams van 5 personen! Kijk onder het tabblad Diensten bij ‘Medewerkersonderzoek’ voor meer informatie.

Klik op de tabbladen voor meer informatie.