Diensten

Medewerkersonderzoek

Veel organisaties willen weten hoe de medewerkers tegen het werk aankijken: de samenwerking, de dingen die hen energie geven in het werk en de dingen die stress opleveren, zoals de werkdruk.  Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst op meer dan 10 verschillende items. Per groep wordt op basis van de vragenlijst een analyse gemaakt. Dit is al mogelijk voor groepen vanaf 5 personen. Ideaal dus voor kleine teams. Zie hiernaast een voorbeeld van zo’n teamanalyse. Er kan een vergelijking gemaakt worden tussen groepen/teams en met de branche ‘productie’, ‘kantoor’, ‘onderwijs’ of ‘zorg’. Een medewerkersonderzoek biedt meer dan voldoende informatie om gebruikt te kunnen worden voor het inventariseren van de psychosociale arbeidsbelasting, een verplicht onderdeel in de Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Ook kan het gecombineerd worden met de vragenlijst voor het PAGO/PMO (zie hieronder) door er vragen over stressklachten, herstelbehoefte en andere werkgerelateerde klachten aan toe te voegen. Zo wordt het een 3-in-1 onderzoek: RI&E, tevredenheidsonderzoek en PAGO/PMO.

Preventief Medisch Onderzoek (PMO, PAGO, vitaliteitscan)

Bij een PMO wordt met de individuele medewerker gekeken naar duurzame inzetbaarheid in het werk. Er wordt gekeken naar de balans tussen de persoon en de eisen van het werk. Hierbij wordt een individuele analyse gemaakt van: gezondheidsaspecten (o.a. lichamelijke klachten, stressklachten), belastende privé factoren, bevlogenheid, werkhoeveelheid, arbeidsverhoudingen en ontwikkeling. De medewerker vult een vragenlijst in en krijgt een gesprek en medische onderzoeken (zoals StressTest (zie item StressTest), bloeddrukmeting, cholesterol en suikerbepaling in bloed, gehoortest, longtest, ogentest, bepaling van vetpercentage en spiermassa. Ook een beweegscan is mogelijk (hierin wordt gekeken of spieren rond gewrichten goed samenwerken). De medewerker krijgt de resultaten en adviezen meteen mee. De organisatie krijgt bij meer dan 15 deelnemers een managementrapportage. Hierin worden geen individuele gegevens opgenomen om de privacy te waarborgen. De vragenlijst wordt afgestemd op de wensen en wettelijke verplichtingen (zoals vragen over klachten aan bewegingsapparaat bij fysiek belastend werk). Een PMO kost € 50,- tot € 150,- per persoon, afhankelijk van de inhoud die gewenst is. Vragen? Ik beantwoord ze graag. Neem contact op via het contactformulier.

PMO Hybride werken 

Bij het werken op afstand is het voor werkgevers vaak lastiger om goed zicht te houden op ergonomie, werk en welzijn van de medewerkers.  In het ‘PMO Hybride werken’ wordt ingegaan op de ergonomie bij hybride werken en andere risicofactoren zoals balans werk-privé en betrokkenheid.  De medewerker vult online een vragenlijst in en vervolgens wordt een video-gesprek van een half uur ingepland om dieper in te kunnen gaan op de resultaten van de vragenlijst. De medewerker krijgt op basis van het gesprek een advies op maat toegestuurd. Het ‘PMO Hybride werken’ wordt aangeboden voor € 75,- per persoon (excl. BTW).  

Werkplekonderzoek

Bij een werkplekonderzoek zijn er 2 mogelijkheden:
1) Preventief werkplekonderzoek:
Dit is een ergonomische check van de beeldschermwerkplek waarbij ook aandacht is voor werkhouding en werkwijze. Het onderzoek heeft een preventief karakter en duurt 15 tot 20 minuten. Het is een perfecte aanvulling op een groepsinstructie beeldschermwerk. Er wordt per persoon een beknopte rapportage van bevindingen en adviezen opgesteld. Bij grote aantallen kunnen groepsgegevens opgesteld worden.

2) Medisch werkplekonderzoek:
Bij een Individueel medisch werkplekonderzoek heeft de betrokken medewerker gezondheidsklachten. Meestal zijn er al beperkingen in de uitvoering van het werk of kan er sprake zijn van arbeidsongeschiktheid. In dit werkplekonderzoek wordt met de betrokken medewerker uitgebreid stilgestaan bij de gezondheidsklachten, de werkplek, de werkwijze, de werkhouding. Er wordt gekeken naar mogelijke oorzaken van de klachten en oplossingen. Er wordt een rapportage met gerichte adviezen opgeleverd. Dit onderzoek duurt circa 1 uur.

Groepsinstructie beeldschermwerk

In een Groepsinstructie beeldschermwerk wordt voorlichting gegeven over de mogelijke oorzaken van gezondheidsklachten bij beeldschermwerk en het voorkomen daarvan. Er is veel aandacht voor de werkhouding en de relatie tussen spierspanning tijdens beeldschermwerk en het ontstaan van gezondheidsklachten. De instructie kan aangepast worden aan uw specifieke wensen: bijvoorbeeld toevoeging van een zithoudingoefening, uitleg over stress in relatie tot gezondheidsklachten. Afhankelijk van de specifieke wensen bedraagt de duur van de instructie 45 minuten tot 1,5 uur. De Groepsinstructie beeldschermwerk wordt aan maximaal 25 deelnemers gegeven om goed contact met de groep te houden en een zo groot mogelijk effect te bereiken. Het effect van de instructie wordt groter als medewerkers vooraf de e-learning beeldschermwerk hebben doorgenomen. Ook met de gratis stoelinstelling wordt het effect als vergroot (zie hiervoor tabblad ‘Beeldschermwerk’).

StressTest

Tijdens de StressTest wordt gemeten hoe goed de deelnemer kan herstellen van stress. Er wordt aan de hand van biofeedback apparatuur gekeken wat specifiek voor de deelnemer werkt om sneller te herstellen van stresssituaties. De deelnemer krijgt advies op maat mee. Kijk voor meer informatie hier:Informatie StressTest
De StressTest zit standaard in de vitaliteitscan.

Coachende gesprekken

Bij problemen op het werk kan het helpen om een externe coach of vertrouwenspersoon te vragen om begeleiding te geven. Problemen kunnen te maken hebben met ongewenst gedrag op het werk door collega’s of externen (klanten, bezoekers of (ouders van) leerlingen/studenten). Hierbij past een individueel gesprek voor de betrokkene waarbij diegene over de gebeurtenissen kan vertellen in een vertrouwelijke setting. Als problemen te maken hebben met de samenwerking of onderlinge communicatie, dan past hierbij een coachend gesprek waarbij gekeken wordt hoe door communicatie de partijen beter tot elkaar kunnen komen. Dit kan een individueel coaching traject zijn of begeleidende gesprekken tussen de partijen. Anky Theelen is niet bevoegd als mediator: coachende gesprekken zijn daarom geen mediation-trajecten.

Training preventiemedewerker

Sinds 2005 moet een werkgever één of meerdere preventiemedewerkers in de organisatie aanwijzen. De training preventiemedewerker gaat in op de positiebepaling en taken van de preventiemedewerker in zijn/haar organisatie. Arbobeleidsaspecten, Risico-Inventarisatie & Evaluatie, het Plan van Aanpak, voorlichting zijn onderwerpen die in deze training aan de orde komen. Door middel van opdrachten leren de deelnemers vaardigheden zoals beoordeling van risico’s, rapporteren van gegevens en presenteren. De training wordt op maat gemaakt, op basis van al aanwezige kennis, en kan in-company gehouden worden. Ook is het mogelijk om een e-learning te gebruiken: deze biedt veel basisinformatie en kan 1 jaar gratis gebruikt worden door de organisatie. Neem contact op en vraag om de gratis DEMO-versie van de e-learning voor preventiemedewerkers.

Veiligheids- en gezondheidsgedrag 

Regels om veilig en gezond te werken zijn er vaak genoeg. Ook worden veel hulpmiddelen beschikbaar gesteld (zoals tilhulpmiddelen). Toch werken veel medewerkers niet altijd volgens de veiligheids- en gezondheidsregels van de afdeling. Leidinggevenden hebben er een hekel aan om de hele dag als een politieagent rond te lopen, en willen dat de medewerkers zelf de verantwoordelijkheid nemen om veilig en gezond te werken. Intrinsieke motivatie  speelt hierbij een belangrijke rol. Anky Theelen begeleidt organisaties in het aanwakkeren van die intrinsieke motivatie. Hoe? Door aan te sluiten bij de mogelijkheden en middelen die er al zijn in de organisatie, door positieve feedback en door de medewerkers mee te laten denken en praten over veiligheidsgedrag en gezondheidsgedrag. Neem contact op met Anky en ontdek wat er binnen de eigen organisatie ingezet kan worden.

Overige diensten op basis van uurtarief

Denk hierbij o.a. aan inzet als arbocoördinator/preventie-medewerker, (ondersteuning bij) uitvoering Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), ondersteuning bij de acties uit het Plan van Aanpak n.a.v. de RI&E, opzetten arbobeleid of onderdelen hiervan, arbo- en verzuimtraining aan leidinggevenden en arbocontactpersonen, stresstraining voor leidinggevenden en medewerkers, communicatietrainingen, voorlichting fysieke belasting, veiligheidsadvisering, arboverpleegkundige verzuimbegeleiding.


Voor alle activiteiten, die door Anky Theelen Advies worden uitgevoerd, zal in eerste instantie met u de inhoud en het doel bepaald worden. Vervolgens zal Anky Theelen Advies een offerte uitbrengen. Op alle uitgebrachte offertes zijn de Algemene Voorwaarden 2022 van Anky Theelen Advies van toepassing (op te vragen via het contactformulier).